06 823 187 80

jeanet.hamstra@uitgeverijzilt.nl

Boek Kanker en werk gelanceerd op 15 maart

16 maart 2022 | Nieuws

Op 15 maart verscheen het boek Kanker en werk; van overleven naar leven, hoe doe je dat? Tijdens het evenement Nationale Kanker en Werk Dag werd het boek officieel gepresenteerd. Ook werd namens Stap Nu en Uitgeverij Zilt aan elk van de 81 inloophuizen van IPSO een exemplaar van het boek aangeboden.

Wanneer je de diagnose kanker krijgt, raakt dit je in de kern van je bestaan

In Kanker en werk vertellen Helma Huysmans en Edith Idoe (beiden ervaringsdeskundige op het gebied van kanker) hoe belangrijk het kan zijn om verbinding te houden met je werk, tijdens en na je behandeling. Het kan je namelijk het gevoel geven dat je zelf de regie behoudt en nog steeds nuttig kunt zijn, het kan je even afleiden van je ziekte en je het gevoel van controle geven. En daarmee kan het ondersteunen in je herstel.

In het boek zijn de indringende blogs te lezen die Helma schreef tijdens haar ziekteperiode over wat ze meemaakte als mens en als werknemer. Voor haar was het heel belangrijk om tijdens en na haar behandelingen zinvol vorm te blijven geven aan haar werk. Ze wilde zich graag nuttig blijven voelen. Dit is gelukt, dankzij de gespecialiseerde ondersteuning van coach en ervaringsdeskundige Edith. We lezen haar verhaal vanaf de diagnose tot en met de nazorg.

Bij de verschillende fases die Helma beschrijft, geeft Edith inzicht in wat er gedaan kan worden om een werknemer die geconfronteerd wordt met kanker, maar ook diens werkgever, zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast beschrijft ze wat er allemaal aan te pas komt qua wet- en regelgeving.

Verder wordt vanuit de verschillende fasen van het ziekteproces beschreven wat het ziekzijn met jou kan doen en worden handvatten aangereikt waarmee je zoveel mogelijk regie kan behouden. Je krijgt op een toegankelijke manier informatie, waarbij ook thema’s als angst, de nabijheid van de dood, de korte- en langetermijngevolgen, de invloed vanuit de omgeving, werken tijdens de behandelingen en vragen als ‘Wat doet de behandeling met mij?’ en ‘Wat kan ik zelf doen?’ aan de orde komen. Ook is er aandacht voor fysieke en mentale balans en positieve gezondheid, herkenning en erkenning, bewuste keuzes maken en toekomstperspectief.

Een onmisbaar boek voor iedereen die met kanker te maken krijgt.

‘Er is veel gebeurd sinds Edith als pionier het thema ‘werk en kanker’ op de kaart zette en hier ook daadwerkelijk mensen in ging ondersteunen. Maar een boek zoals dit ontbrak nog. Ik wens dit boek toe dat het zijn weg vindt naar mensen die vragen hebben over hun werk als hun gezondheid hen in de steek laat.’ – Machteld de Bont-de Jongh, directeur Care in company, adviesbureau voor werk & kanker