06 823 187 80

jeanet.hamstra@uitgeverijzilt.nl

Geestkracht

Zingeving en spiritualiteit in het Nederland van nu

Frans Croonen

Ruim 1300 jaar na de aankomst van de eerste missionarissen verdwijnt het christendom uit grote delen van Nederland. In het adembenemende tijdsbestek van slechts enkele decennia komt er grotendeels een eind aan een cultuur- en godsdienstgeschiedenis van meer dan 1000 jaar oud. Tegelijkertijd neemt de belangstelling voor zingeving de laatste jaren alleen maar toe, ook op plekken waar je het niet verwacht. Het spirituele landschap In Nederland wordt steeds diverser, zowel binnen als buiten de kerken. Oude en nieuwe vormen botsen, maar vinden elkaar soms ook in wonderlijke nieuwe verbindingen. Een fascinerend gebeuren, dat gek genoeg maar nauwelijks aandacht krijgt.

Frans Croonen

Frans Croonen

Frans Croonen is cultuurfilosoof en geestelijk begeleider. Met zijn bedrijf Zin en Zijn helpt hij mensen en organisaties in hun zoektocht naar zin en betekenis.