06 823 187 80

jeanet.hamstra@uitgeverijzilt.nl

Moderne pelgrims

Onderweg in het hier en nu

Jasmijn Olk en Elze Riemer

Pelgrimeren is populair, ook in Nederland. Was pelgrimeren vroeger vooral een religieuze bezigheid, tegenwoordig kan pelgrimeren heel goed ook of vooral een niet-religieuze betekenis hebben. De hedendaagse, moderne pelgrim vult het begrip pelgrimeren op een eigen manier in. De een loopt de camino naar Santiago de Compostella om fit te blijven en de gezondheid te verbeteren, een ander fietst naar Lourdes om de nodige inspiratie op te doen voor een nieuw kerkelijk project, en weer een ander probeert het verlies van een kind te verwerken tijdens een pelgrimage in Noorwegen.
Dit boek, Moderne pelgrims, is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Uitgeverij Zilt en maandblad Volzin. Volzin heeft in de eerste helft van 2022 een mooie serie interviews met hedendaagse pelgrims gepubliceerd. Deze serie is aangevuld met een aantal nieuwe interviews en samen vormen zij dit boek. Het geeft een heel divers beeld van pelgrimage anno nu. De geïnterviewden hebben verschillende religieuze, culturele en maatschappelijke achtergronden, maar zijn allemaal ‘moderne pelgrims’.

Jasmijn Olk en Elze Riemer

De helft van de interviews werd geschreven door Volzin-redacteur Jasmijn Olk en Volzin-journalist Elze Riemer. De andere interviews werden geschreven door Volzinjournalisten en -auteurs en andere journalisten.