06 823 187 80

jeanet.hamstra@uitgeverijzilt.nl

Zilt en zingeving

De manier waarop je zin geeft aan je leven, hangt samen met de tijd waarin je leeft. Als je de tijd van nu vergelijkt met een paar decennia geleden, zie je dat er dingen veranderd zijn. Mensen kijken op een andere manier naar de traditie waaruit ze voortkomen. Ze kijken breder om zich heen. Ze voelen zich minder gebonden aan die traditie. Maar wat blijft: ze willen nog steeds zin geven aan hun leven. Op deze veranderde interesse in zingeving willen wij inspelen.

Daarom richten we ons met Zilt op een breder lezerspubliek. Met Zilt richten we ons op drie deelgebieden:

Mens

– uitgaven op het terrein van psychologie of persoonlijke ontwikkeling, omdat mensen graag willen weten hoe ze in elkaar zitten en zich willen blijven ontwikkelen

Verbinding

 

– uitgaven over de relaties tussen mensen, omdat de mens nu eenmaal een relationeel wezen is

Omgeving

– uitgaven die te maken hebben met onze planeet en het klimaat, omdat steeds duidelijker wordt hoeveel veranderingen er gaande zijn.