06 823 187 80

jeanet.hamstra@uitgeverijzilt.nl

Winnen of verbinden

De uitdagende dynamiek tussen twee oerkrachten

Susan Marletta Hart

Winnen of verbinden. Het lijkt een tegenstelling te zijn, maar het uitgangspunt van dit boek is juist dat ieder mens deze twee krachten in zich heeft. Je kunt ze ook verticaal en horizontaal noemen. Stel je een rechte lijn voor, waarbij aan het ene uiterste ‘winnen’ of ‘verticaal’ staat en aan het ander uiterste ‘verbinden’ of ‘horizontaal’. Dan begrijp je dat hoe sterker mensen aan de uitersten van deze lijn staan, hoe meer moeite ze hebben om elkaar in de communicatie te kunnen bereiken.
Dit boek helpt om ten eerste jouw eigen dominante kracht te ontdekken en vervolgens die van de mensen om je heen. Vervolgens leer je ook om je minst dominante kracht te ontwikkelen en om in de communicatie verbinding te zoeken met mensen die juist dominant zijn in díe kracht, en de andere taal te spreken.
Een interessant boek over natuurwetten, dualiteit en communicatie.

Susan Marletta Hart

Susan Marletta Hart

Susan Marletta-Hart is therapeut, auteur en trainer. Ze heeft een aantal bestsellers geschreven over HSP.