06 823 187 80

jeanet.hamstra@uitgeverijzilt.nl

Winnen of verbinden

20 juni 2020 | Nieuws

In tegenstelling tot mijn eerdere boeken, heeft dit boek een lange reis van zeven jaar gemaakt. Zeven jaren betekent voor mij meer dan zomaar een getal. Het is het goddelijke getal dat mij vertelt dat dit boek nu zijn definitieve voltooiing heeft bereikt. Het is af, ik mag het loslaten en zelf verder bewegen.

Niet voor niets heeft dit boek zo veel tijd nodig gehad; het onderwerp moest ook in mij rijpen. Alle facetten en hoofdstukken heb ik eerst zelf doorleefd, vaak met pijn en moeite. Winnen of verbinden is een communicatieboek, dat ingaat op de oerprincipes die we terugvinden in ieder mens: de behoefte tot zelfbehoud en de behoefte tot zorgen voor onze medemens. Hoe verhouden deze twee behoeftes zich tot elkaar? Hoe herken ik in mezelf waar ik werkelijk op uit ben? Gaat er onder mijn zorgbehoefte wellicht toch een drang tot zelfbehoud schuil? Of kan ik met mijn grote wens om voor anderen klaar te staan, toch leren om wat beter voor mijzelf te zorgen? Deze en andere vragen beantwoordt dit boek, met hele praktische tips en oefeningen.

Stel je een rechte lijn voor, waarbij aan het ene uiterste ‘winnen’ staat en aan het ander uiterste ‘verbinden’. Dan begrijp je dat hoe sterker mensen aan de uitersten van deze lijn staan, hoe meer moeite ze hebben om elkaar in de communicatie te kunnen bereiken. Winnen of verbinden. Twee krachten die een fascinerende tegenstelling vormen. Bij sommige mensen zijn deze beide krachten in evenwicht, andere mensen leven wellicht vanuit één van beide krachten.

Waar sta jij? En je partner? Baas? Kind, of moeder? Met dit boek ontdek je jouw dominante kracht en die van anderen om je heen. Je leert om je minder dominante kracht te ontwikkelen en zo de ander beter te bereiken.

Winnen of verbinden is ook het eerste boek van uitgeverij Zilt. Uitgeverij Zilt is een imprint van Royal Jongbloed, een gevestigde uitgeverij die al jarenlang boeken maakt gericht op een christelijke doelgroep. Het totale spectrum van zingeving is echter breder dan alleen de christelijke markt. Immers, ieder mens houdt zich in meer of mindere mate bezig met zingeving. Juist voor deze doelgroep is Zilt.

Volgende week komt het boek op de markt. Ik ben ongelooflijk benieuwd wat het gaat doen. Of het de lezer bereikt. In ieder geval hebben we de actualiteiten mee want als we één conflict in deze notendop kunnen verklaren dan is het wel de groeiende tegenstelling in de Verenigde Staten: waar deze oerbehoeftes van winnen en verbinden steeds grimmiger worden.